Potrzebujesz szkolenia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami.

Home Szkolenie AEO – Upoważniony przedsiębiorca

AEO – Upoważniony przedsiębiorca

15.10.2021

Cena szkolenia: 400 zł (brutto/netto)

Termin: 15.10.2021, 9:00-15:00

Czas trwania: 6 godzin

Miejsce: Cała Polska (online)

Prowadzący: Bogusław Konofalski

Weź udział w szkoleniu i uzyskaj pozwolenie AEO (Authorized Economic Operator)! 

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Uczestniczyć w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych kontroli celnej? Wystąp o przyznanie statusu AEO.

Pozwolenie AEO nadaje status:

 • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych,
 • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Gdzie załatwisz sprawę? Wszystkie formalności można załatwić we właściwej miejscowo Izbie Administracji Skarbowej – elektronicznie.

CELE SZKOLENIA

 • Poznanie etapów postępowania w celu uzyskania AEO
 • Przedstawienie korzyści ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy
 • Odpowiedzenie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z AEO

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych,
 • Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Informacja ogólna o instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
 2. Upoważniony przedsiębiorca AEO – zmiany po 1 maja 2016 r. i od 01 października 2019 r.
 3. Kim jest upoważniony przedsiębiorca?
 4. Status upoważnionego przedsiębiorcy
 5. Warunki i kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać status AEO
 6. Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu AEO
 7. AEO a ustawa o podatku od towarów i usług – VAT – ułatwienia
 8. Ułatwienia wynikające z przepisów UKC i RD
 9. Uznawanie statusu AEO w innych krajach
 10. AEO w Unijnym Kodeksie Celnym
 11. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (dot. AEO)
 12. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów
 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (dot. AEO)
 14. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/34 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446
 15. Analiza wniosku o wydanie pozwolenia AEO – uwagi wyjaśniające
 16. Kontrola wniosku przez właściwy organ administracji skarbowej
 17. Kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy – omówienie
 18. Audyt przeprowadzany przez właściwy organ administracji skarbowej, mający na celu ustalenie spełnienia warunków i kryteriów wymaganych do wydania pozwolenia AEO
 19. Wydanie pozwolenia AEO – wzór pozwolenia
 20. Zarządzanie pozwoleniem AEO
 21. Ponowna ocena statusu AEO
 22. Pytania – odpowiedzi – dyskusja

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat ułatwień i korzyści w zakresie odpraw celnych i uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów, a w szczególności:

 • kadrę kierowniczą
 • pracowników działów:
  – księgowości
  – importu i eksportu
  – zakupów i sprzedaży
  – logistyki i spedycji
 • osoby odpowiedzialne w firmie za sprawy celne
 • agentów celnych i pracowników kancelarii celnych
 • doradców podatkowych

CENA

Promocyjna cena szkolenia wynosi 400 zł. Podana cena jest kwotą netto/brutto. Cena zawiera:

 • Udział w całodniowym szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Indywidualną, 30-minutową konsultację online z prowadzącym w wybranym terminie – GRATIS!
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Akty prawne (13) – wytyczne AEO, rozporządzenia, unijny kodeks celny, RWUKC, AEO – „krok po kroku”, instrukcje i inne materiały dotyczące AEO.

ZGŁOSZENIA

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją na adres szkolenia@intrako.pl. W ciągu kilku godzin otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia i dane do płatności.

Pobierz kartę zgłoszenia

Płatność należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem szkolenia. W tytule przelewu prosimy o wpisanie tematu i daty szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wyślemy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mail link dostępowy, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.