Potrzebujesz szkolenia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami.

Home Regulamin szkoleń – Intrako.eu
regulamin szkoleń

Szkolenia organizowane są przez firmę INTRAKO Bogusław Konofalski, ul. Zwycięstwa 15, 42-624 Tąpkowice, NIP 644-00-05-708. Skontaktuj się z nami: szkolenia@intrako.eu.

1. Zgłoszenia indywidualne – szkolenia otwarte

1.1 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do firmy INTRAKO wypełnionej karty zgłoszenia z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej.

 • Tak przesłana karta zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Kartę należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@intrako.eu.

1.2 Przesłanie karty zgłoszenia i jej przyjęcie przez firmę INTRAKO jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy firmą szkoleniową INTRAKO (zwaną dalej Organizatorem Szkolenia) a Zamawiającym.

1.3 Zamawiający będzie powiadomiony przez organizatora szkolenia mailowo lub telefonicznie, w terminie 2 dni od otrzymania karty zgłoszenia.

1.4 Opłaty* za szkolenie należy dokonać najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem szkolenia na konto: 63 1090 1825 0000 0001 4710 7799 (Santander Bank Polska). W tytule przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia. Na podstawie dokonanej płatności wyślemy do uczestników, na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy:

 • potwierdzenie dokonania opłaty za wybrane szkolenie,
 • informacje organizacyjne,
 • link dostępowy, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.

1.5 Faktura za szkolenie będzie przesłana do Zamawiającego 1- 2 dni po szkoleniu pocztą lub drogą elektroniczną – do uzgodnienia.

1.6 Jeżeli osoba zgłoszona zrezygnuje z udziału w szkoleniu w terminie wcześniejszym niż 5 dni przed datą szkolenia, nie ponosi żadnych kosztów.

1.7 Za osobę zgłoszoną , która nie weźmie udziału w szkoleniu i nie zgłosi tego faktu, zgodnie z pkt. 1.6, Zamawiający jest zobowiązany do dokonania pełnej opłaty za jej udział. Istnieje możliwość, że zamiast zgłoszonej osoby może brać udział w szkoleniu inny pracownik firmy. O tym fakcie należy powiadomić organizatora szkolenia.

1.8 W wypadku odwołanie szkolenia z przyczyn leżących po stronie firmy INTRAKO, osoba zgłoszona otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaconej za szkolenie, lub może wziąć udział w szkoleniu w innym terminie – do uzgodnienia.

2. Zgłoszenia dla firm – szkolenia zamknięte

2.1 Warunkiem organizacji szkolenia dla Firmy jest przesłanie zamówienia szkolenia do firmy szkoleniowej INTRAKO z podpisem i pieczątką osoby upoważnionej.

 • Przesłanie zamówienia szkolenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Zamówienie należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@intrako.eu.

2.2 Przesłanie zamówienia szkolenia i jego przyjęcie przez firmę szkoleniową INTRAKO jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy firmą szkoleniową INTRAKO a Zamawiającym.

2.3 Opłaty* za szkolenie należy dokonać, na podstawie otrzymanej faktury najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem szkolenia, na konto: 63 1090 1825 0000 0001 4710 7799 (Santander Bank Polska).

2.4 Rezygnację należy zgłosić na adres e-mail: szkolenia@intrako.eu

 • w terminie 5 dni przed datą szkolenia spowoduje opłatę 50% kwoty szkolenia;
 • w dniu szkolenia spowoduje opłatę 100% kwoty szkolenia.
 • wcześniejsze odstąpienie od umowy – rezygnacja nie spowoduje żadnych kosztów.

2.5 W wypadku odwołanie szkolenia z przyczyn leżących po stronie firmy INTRAKO, Zamawiający otrzyma zwrot pełnej kwoty wpłaconej za szkolenie.

2.6 Za zgodą Zamawiającego, zaplanowane szkolenie może się odbyć w innym terminie.

3. Postanowienia wspólne dotyczące szkoleń otwartych i zamkniętych 

3.1 Uczestnicy szkolenia otrzymają, do trzech dni po szkoleniu, zaświadczenia – certyfikaty udziału w wybranym szkoleniu.

3.2 Materiały szkoleniowe zostaną wysłane w formacie PDF na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed datą szkolenia.

 • Materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi i bez zgody ich autora nie wolno ich powielać i rozpowszechniać.
 • Organizator szkoleń nie wyraża zgody na nagrywanie, utrwalanie, udostępnianie osobom trzecim treści szkoleń i materiałów.

3.3 Z uwagi na zmieniające się przepisy i wprowadzane zmiany, programy szkoleń mogą być modyfikowane przez organizatora szkoleń. Naszym celem jest przekazanie uczestnikom szkoleń najwyższej jakości i aktualnych wiadomości i informacji związanych z tematami szkoleń.

3.4 Organizator szkoleń nie ponosi odpowiedzialności za obiektywne utrudnienia techniczne, np. zakłócenia, spowodowane przez dostawców internetu, ani też za problemy techniczne ze strony uczestników.

3.5 Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Zoom Client for Mettings.

3.6 Wszystkie szczegóły techniczne będą wysłane przez organizatora szkolenia, natychmiast po spełnieniu warunków wymienionych w części dot. szkoleń otwartych, pkt.: 1.1, 1.2, 1.4, lub w części dot. szkoleń zamkniętych, pkt.: 2.1, 2.2, 2.3.

* Należna kwota jest kwotą brutto/netto – zwolnienie z podatku Vat na podst. art.113 ust.1 ustawy Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – stan prawny na 1 października 2020 r. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1106) 

Kontakt

📍 Zwycięstwa 15,
42-624 Tąpkowice

📩 szkolenia@intrako.eu

📞 603 759 690

© Intrako Bogusław Konofalski