Progi statystyczne Intrastat na 2021 r.

Czy znasz już progi statystyczne w obrocie towarowym z UE, które będą obowiązywać w 2021 roku?

W myśl projektu rozporządzenia Rady Ministrów, progi statystyczne Intrastat od stycznia 2021 roku pozostaną na niezmienionym poziomie. Podstawowy próg statystyczny w przywozie został określony na poziomie 4 000 000 zł, natomiast w wywozie na poziomie 2 000 000 zł. Z kolei szczegółowy próg statystyczny dla przywozu wynosić będzie 65 000 000 zł, a dla wywozu 108 000 000 zł.

Podmioty, które przekroczą wskazany próg w roku sprawozdawczym 2020 lub 2021 będą zobowiązane do wypełnienia i złożenia deklaracji Intrastat.