Potrzebujesz szkolenia dla Twojej firmy? Skontaktuj się z nami.

Home Co musisz wiedzieć o deklaracji Intrastat – webinar

Co musisz wiedzieć o deklaracji Intrastat - cz. I i II

Webinar online 1,5 h

Cena szkolenia: 50 zł – I część, 100 zł – I i II część

Termin: 16.03.2021 – część I, 30.03.20201 – część II

Czas trwania: dwa webinary po 1,5 h 

Miejsce: Cała Polska (online)

Prowadzący: Bogusław Konofalski

Co to jest Intrastat i kto musi z niego korzystać? Jakie progi statystyczne obowiązują w 2021 roku? Jak wypełnić deklarację Intrastat?

Weź udział w webinarach i uporządkuj swoją wiedzę o systemie Intrastat. Podczas dwóch spotkań online dowiesz się wszystkich najważniejszych informacji i będziesz mógł samodzielnie wypełniać deklarację Intrastat.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Zdobycie praktycznej wiedzy w pigułce
 • Wygodna formuła online – dwa spotkania po 1,5 h
 • Możliwość zadania pytań prowadzącemu w trakcie webinaru i po szkoleniu poprzez e-mail

PROGRAM SZKOLENIA

Część I – 16 marca 2021

 1. Podstawowe zasady przy sporządzaniu deklaracji Intrastat – Rozporządzenie Min. Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń Intrastat
 2. Warunki rejestrowania towarów w systemie Intrastat
 3. Jakich towarów nie wykazujemy w Intrastat, zwolnienia ze sprawozdawczości
 4. Podmioty odpowiedzialne za dokonanie zgłoszeń, obowiązki osób zobowiązanych wynikające z:
  • Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439, z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2013, poz. 727 – zmiana 22.06.2016)
 5. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego
 6. Progi statystyczne w 2021 roku i obowiązki z nich wynikające, metody obliczania progów statystycznych w firmie
 7. Termin, miejsce i sposób przekazywania deklaracji do systemu Intrastat
 8. Zakres informacji objętych deklaracją Intrastat
 9. Gromadzenie danych do prawidłowego wypełnienia deklaracji Intrastat
 10. Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu Intrastat – nowa forma przemieszczania towarów – call-off – stock
 11. Zgłaszanie towarów na podstawie art. 201 Unijnego kodeksu celnego.

Część II – 30 marca 2021

 1. Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania deklaracji Intrastat:
  1. Pole 2 – RODZAJ DEKLARACJI, dotyczącego korekt deklaracji Intrastat • rodzaje korekt • na czym polega korekta zgłoszenia • kiedy należy dokonać korekty zgłoszenia • kiedy nie należy dokonywać korekty • rodzaje faktur korygujących – jak postępować w korygowaniu deklaracji
  2. Pole 6 – ŁĄCZNA WARTOŚĆ FAKTUROWA • jak udokumentować i wyjaśnić ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM (pole nr 6) w trakcie kontroli celno – skarbowej
  3. POLE 19 – WARTOŚĆ FAKTUROWA W PLN • jakie zasady zastosować przy przeliczaniu waluty obcej na walutę polską, gdy jest faktura i gdy jej niema • wartość fakturowa przy wywozie towarów po uszlachetnianiu • wartość usług a Intrastat – które koszty usług musimy dodać w polu 19 – przykłady
  4. POLE 7 – ŁĄCZNA WARTOŚĆ STATYSTYCZNA W PLN POLE 20 – WARTOŚĆ STATYSTYCZNA W PLN • jak obliczyć w przywozie i wywozie – przykłady • uproszczenie przy wypełnianiu pola – 20 – wartość statystyczna
  5. POLE 11 – KOD KRAJU PRZEZNACZENIA (wywóz), KOD KRAJU WYSYŁKI (przywóz)
  6. POLE 13 – KOD RODZAJU TRANSAKCJI • jakie kody należy wpisać jeżeli następuje: – kupno – sprzedaż, – przemieszczenie towaru w ramach tej samej osoby prawnej, – do magazynów, w innych państwach członkowskich – magazyn call – of – stock, – leasing finansowy, leasing operacyjny, – zwroty towarów, wymiana zwróconych towarów, wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone, – jak postąpić gdy towary są otrzymane/wysyłane bezpłatnie, – towary do uszlachetniania, towary kompensacyjne – po uszlachetnianiu, na czym polega uszlachetnianie – jak postępować przy kradzieży lub zniszczeniu towarów – jaki kod transakcji
  7. POLE 14 – KOD TOWARU • zmiany w taryfie celnej w 2021 r. • jak szybko wyszukać właściwy kod towaru w taryfie celnej ISZTAR
  8. POLE 16 – KOD KRAJU POCHODZENIA • w tym polu może być kod jednego z krajów całego świata
  9. POLE 22 – NR VAT KONTRAHENTA – w wywozie • szczególne przypadki wypełniania pola 22 Jak wypełnić deklaracje, jeżeli niska jest wartość towaru? Co zrobić, jeżeli jeden towar mam na kilku rodzajach transportu?
  10. UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT • co zrobić, jeżeli jeden towar mam na kilku rodzajach transportu?
  11. GENERALNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT

CENA

Cena w I części szkolenia wynosi 50 zł. Podana cena jest kwotą netto/brutto. Cena zawiera:

 • Udział w webinarze
 • Indywidualną, 30-minutową konsultację z prowadzącym
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

NAJBLIŻSZE TERMINY

 • 16 marca 2021, 17:00-18:30
 • 30 marca 2021, 17:00-18:30

ZGŁOSZENIA

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia, a następnie prześlij ją na adres szkolenia@intrako.eu. W ciągu kilku godzin otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

👉 Pobierz kartę zgłoszenia

Płatność należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia. W tytule przelewu prosimy o wpisanie tematu i daty szkolenia.

Na podstawie dokonanej płatności wyślemy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mail link dostępowy, który będzie aktywny na 15 minut przed rozpoczęciem szkolenia.